Stichting

Op 10 mei 2012 is de Stichting Ekklesia Twente opgericht.
Initiatiefnemers zijn Anne van den Hoven en Han Paus.

 

De stichting heeft ten doel:

  • het faciliteren van (liturgische) vieringen van de Ekklesia Twente;
  • het werven van middelen om de voortgang van de Ekklesia Twente te waarborgen;
  • het ondersteunen van activiteiten en meedenken in de ontwikkeling van de Ekklesia Twente.

De stichting is notarieel geregistreerd en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 55290043.

 

Het bestuur van de stichting bestaat per 1 augustus 2014 uit

voorzitter - vacant per 1 maart 2014
Han Paus, secretaris/ penningmeester
Anne van den Hoven

Voor de satuten van de stichting: klik hier.

Hebt u vragen over de stichting, vul dan het contactformulier in.

 

Jaarverslagen:

Nieuws

zondag 19 november 2017

Lyceum de Grundel, Grundellaan 36 te Hengelo.
Aanvang 10:30 u. inzingen vanaf 10:15 u.

Afsluitende bijeenkomst met Franck Ploum

 

Vieringen en andere bijeenkomsten
Wij zijn afhankelijk van uw bijdragen.